ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់

ឥតគិតថ្លៃមេធាវី ប្រសិនបើអ្នកជួបការលំបាកផ្នែកច្បាប់ណែនាំឱ្យអ្នកស្វែងរករបស់យើងជួយ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៃច្បាប់។ ការមេធាវីឥតគិតថ្លៃដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកវិជ្ជាជីវៈដំបូន្មានដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីបញ្ហា,ផ្ដល់យោបល់វិធីនៃការដោះស្រាយជម្លោះនេះ។ ច្បាប់ក្រុមហ៊ុននេះបានជួបជុំគ្នាជាក្រុមមួយនៃជំនាញខ្ពស់អ្នកជំនាញធ្វើការលើបណ្តឹងរដ្ឋអាជ្ញានិងព្រហ្មសំខាន់។   ជាមេធាវីនឹងផ្តល់នូវឥតគិតថ្លៃការពិគ្រោះយោនៅលើសំណួរ៖   គ្រួសារនិងមរតកច្បាប់,លំនៅដ្ឋាននិងពាណិជ្ជកម្មនិងទ្រព្យជម្លោះ,ជម្លោះការងារនិងឥណទានកិច្ចការ;ការងារមេធាវី ការងើបឡើងនៃបំណុលពីអង្គភាពផ្នែកច្បាប់,សាជីវកម្មនិងអាជ្ញាជម្លោះ,ការពារនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរក្សាសិទ្ធិ,ក្ស័យធននិងការទូទាត់នៃក្រុមហ៊ុន។   មនុស្សជាច្រើនកើតឡើងស្ថានភាពនៅពេលដែលយល់គ្មានជំនួយពីមួយជំនាញត្រូវចទៅរួចទេ។ ដើម្បីជៀសហុងការប្រើ»ឥតគិតថ្លៃមេធាវី»លើកដំបូងឥតគិតថ្លៃពិគ្រោះយោបល់,អ្នកជំនាញនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាមួយនឹងតិចតួចខាតបង់សម្រាប់អ្នក   មានស្ថានភាពនៅពេលដែលភ្ញៀវមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញទៅការិយាល័យ។ បណ្តាញពិគ្រោះយោបល់ធ្វើឡើងនៅក្នុងករណីពេលដែលអ្នកត្រូវការរហ័សចម្លើយ។ អ្នកអាចពិនិត្យមេធាវីមានឯកសារ។   អ្នកស្រុកមានការចូលដំណើរទៅមិនត្រឹមតែសេវារបស់»មេធាវីលើបណ្តាញ»និង»មេធាវីឥតគិតថ្លៃ»,ប៉ុន្តែការនិងដំបូន្មាននៅលើទូរស័ព្ទ។ ទូរស័ព្ទពិគ្រោះយោបល់គឺជាចែងនិងអាចប្រើបាននៅពេលណាមួយនៃថ្ងៃ។   បណ្តាញមេធាវីផ្តល់នូវវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ការគាំទ្រ,ខណៈពេលរក្សាទុកពេលវេលានិងប្រាក់។ ប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលនៅក្នុងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មមេធាវីលើបណ្តាញ។ កន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់មាន,ទទួលបានសមត្ថកិច្ចជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅពេលណាអាចធ្វើបាន។   ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាន៖   ការវិភាគនៃស្ថានភាពនេះ, ការពិនិត្យឯកសារ និយមន័យនៃការរំពឹងទុកនៃការដោះស្រាយ, និយមន័យនៃបន្ទាត់នៃការការពារ។   ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព្រាងនៃឯកសារឬតំណាងនៅក្នុងតុលាការមេធាវីទៅលើការបង់ប្រាក់មូលដ្ឋាន។ ចំណាំថាការចំណាយនៃសេវាកម្មត្រូវបានកំណត់លើកដំបូងពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃនិងនៅដដែលនៅទូទាំងការងារលើករណីនេះ។      

ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់

  ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ ឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាន៖ការសម្រេចចិត្តល្អឬមួយសាធារណៈភាំង. នៅក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម,វានឹងជួបនៅលើតំបន់នេះស្ទើរជារៀងរាល់រួមនៃទីផ្សារការផ្នែកច្បាប់សេវាកម្ម។ «គ្រប់ទីកន្លែង»ឥតគិតថ្លៃដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់គឺមិនអាក្រក់,មិនល្អ។ ជាធម្មតា,នេះគឺមានច្រើននៃការមួយគម្រោងទីផ្សារជាពិសេស។ អ្នកត្រូវរៀងស្ដាំប្បកិរិយាដើម្បីបាតុភូតនេះ។ តើមានអ្វីខុសជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាន.   គ្មានអ្វី,ដូចជាច្បាប់មួយ។ ជាមួយនឹងការព្រមាន៖ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីរៀងរាល់ថ្ងៃស្ថានភាពនិងឯកជនអារម្មណ៍,និងសំណួរនៃការបញ្ចប់និងគុណភាពនៃការផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានអ្នកមិនមានអារម្មណ៍នៅក្នុង មួយដ៏អស្ចារ្យចៃដន្យនៃលក្ខខណ្ឌ,ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនបានកើតឡើ។។។ ។   គ្រាន់តែត្រូវការដើម្បីមើលឃើញកន្លែងដែលច្បាប់ដំបូន្មានអាចត្រូវបានទទួលនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយនេះ។ ហើយនៅទីនេះជាច្រើននៃ»សាស្ត្រ»៖   កាលពីម្សិ ឬសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ន និស្សិតត្រូវការដើម្បី»បូម»របស់ពួកគេទ្រឹស្តីចំណេះដឹង,ទទួលនជំនាញនិងបទពិសោធនៅក្នុងវាល»ករណី»៖ដូចជានៅក្នុងកីឡាមួយប្រកួតជាមួយនឹងការពិតបូកសរុបលផ្តល់ឱ្យអ្នកច្រើនជាង ១០០ លំហាត់ប្រាណ; ណាមួយទើបត្រូវការដើម្បីកសាងអតិថិជន,និងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើដូចនោះជាឥតគិតថ្លៃអតិថិជននៅក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មមាន; នៅក្នុងប្រទេសចិន្រ្តៃយ៍មកការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការ,និងថោក សម្រាប់នយោបាយ ការស៊ីសំណូកនៃការបកប្រែគឺជាការលំបាកដើម្បីគិត។   ដោយខ្លួនឯងគោរព ដូចជាមនុស្សម្នាក់និងវិជ្ជាជីវៈ មេធាវី-ដែលជាការលើកលែង-ត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកឃើញមួយនាទីដើម្បីតំរង់ទិអ្នកការស្មុគស្មាញសំណួរនិងផ្តល់ដំបូន្មានសមរម្យដែលនឹងផ្ដល់ឱ្យទិសដៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ យើង,ដូចជាច្រើននៃសហការីរបស់យើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងគ្មានប្រាក់ខែផ្នែកច្បាប់ការងារនៅក្រោមទ្រង់ទ្រាយនៃការ»សម្រាប់រឿងធម្មតាល្អ»,ប៉ុន្តែវាគឺជាគោលដៅនិងមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាស្តង់ដា។