បណ្តាញមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ។ 

បណ្តាញមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ

មានស្រាប់ច្បាប់គ្របដណ្តប់ទាំងអស់ទិដ្ឋភាពនៃមនុស្សជីវិតរបញ្ជាក់ស្តង់ដារនៃការប្រព្រឹត្ដនិងទទួលខុសម្រាប់ពួកគេរំលោភ។ ចំនួននៃការមានស្រាប់ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិគឺជាដូច្នេះដ៏អស្ចារ្យដែលសូម្បីតែការជួបប្រទះអាចត្រូវបានការលំបាកដើម្បីរុករកនៅក្នុងពួកគេ។ ធម្មតាពលរដ្ឋនៅក្នុងល្អបំផុតករណីគ្រាន់តែនឹងមិនដឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងការផ្តល់ឱ្យស្ថានភាព។ នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចទទួលខុសម្រេចចិត្តនឹងបានតែអាក្រក់ស្ថានភាពនេះនិងស្មុគដំណោះស្រាយនៃការលំបាកស្ថានភាព។

 

ប្រពៃណីវិធីសាស្រ្តនៃការទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងករណីបែបនេះគឺជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់។ មេធាវីមួយ,ដូចនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត,យល់ការច្បាប់របស់ខ្លួនបារម្ភនិងបច្ចុប្បន្នអភិវឌ្ឍ។ លើសពីនេះមេធាវីគឺអាចពន្យល់ដល់មនុស្សធម្មតាអត្ថន័យនៃរឿងនេះឬដែលអត្ថបទនៃច្បាប់នេះ,កម្មវិធីរបស់ខ្លួននិងផលវិបាក។ ការអភិវឌ្ឍនៃពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបានផ្ដល់ឱ្យកើនឡើងដើម្បីភាពខុសគ្នានៃជំនួយផ្នែកច្បាប់,រួមទាំងឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មាននៅលើទូរស័ព្ទ។ នៅលើគេហទំព័រណាម្នាក់អាចទទួលបានទូលំទូលាយដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់។ដើម្បីធ្វើដូចនេះ,គ្រាន់តែហៅបញ្ជាក់ទូរស័ព្ទចំនួន។ សម្បត្តិនៃវិធីសាស្រ្តនេះនៃការប្រឹក្សាគឺជាក់ស្តែង៖លទ្ធភាព។ នៅគ្រប់ពេលវេលានៃថ្ងៃឬយប់,ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ជំនាញត្រៀមជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងអស់។ សម្រាប់ដំបូន្មានមិនត្រូវការដើម្បីទស្សនាការិយាល័យនៃមហ៊ុនច្បាប់,ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានៅលើរង់ចាំ។ ការចល័ត។ ភាគច្រើនជាញឹកញាប់,មនុស្សម្នាក់ត្រូវប្រអប់បញ្ចូដំបូន្មានលើបញ្ហាច្បាប់។ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបប្រពៃណីដំបូន្មានគឺជាចទៅរួចទេ,ព្រោះវានឹងគ្នាខាតបង់នៃពេលវេលា។

 

បណ្តាញពិគ្រោះយោបល់នៅលើទូរស័ព្ទមិនមានឧបសគ្គតាំងពីវាគឺអាចប្រើបានមិនត្រឹមតែគ្រប់ពេល,ប៉ុន្តែគ្រប់ទីកន្លែង។ វាជាការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានទៅអ៊ីនធឺណិជាមួយឧបករណ៍ដែលគាំទ្រលក្ខណៈពិសេសនេះ។ គុណភាពខ្ពការពិគ្រោះយោ។ សម្បត្តិរបស់មេធាវីឲ្យពួកគេដើម្បីឆ្លើយទៅឱ្យភាគច្រើនសំណួរ។ នៅក្នុងករណីដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការស្មុគស្មាញខ្ពស់,អ្នកជំនាញអាចនឹងត្រូវបន្ថែមពេលវេលាដើម្បីច្បាស់ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការ នៃករណីនិងការពាក់ព័ន្ធអត្ថបទនៃច្បាប់។ កង្វះនៃការចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ។ប្រសិនបើសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមនុស្សម្នាក់មិនចង់បានដើម្បីណែនាំខ្លួនឯងឈ្មោះពិត,គាត់អាចជ្រើសដើម្បីទំនាក់ទំនងដើម្បីណាមួយគាត់ឈ្មោះឬឈ្មោះហៅក្រៅ។ ឈ្មោះពិតនិងត្រកូលអាចត្រូវបានត្រូវការក្នុងការរៀបចំនៃការជាផ្លូវការណ៍,បណ្តឹងនិងដូច្នេះនៅលើ។

 

ឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានដោយទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័រគម្របទាំងអស់តំបន់នៃច្បាប់។ លើសពីនេះទៅផ្ទាល់ចម្លើយទៅនឹងសំណួរមេធាវីនឹងណែនាំត្រឹមត្រូវគ្គសិក្សានៃសកម្មភាពនៅក្នុងការផ្តល់ឱ្យស្ថានភាព។ អ្នកជំនាញនឹងឆ្លើយសំណួរបែបនេះនៅក្នុងតំបន់នៃច្បាប់ដូចជា៖គ្រួសារច្បាប់។ ភាក្សាសំណួរណាមួយនៃការសន្និដ្ឋាននិងការរំលាយនៃពាហ៍ពិពាហ៍,ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បព្រាពាហ៍ពិពាហ៍កិច្ចសន្យា,អង្វរនិងដូច្នេះនៅលើ។ ច្បាប់ពន្ធ។ការមេធាវីនឹងឆ្លើយសំណួរណាទាក់ទងទៅពន្ធដារ,ការទូទាត់នៃពន្ធនិងថ្លៃជាមួយនឹងពន្ធលើប្រយោជន៍។ ប្រសិនបើចាំបាច់,គាត់នឹងជួយដើម្បីធ្វើឱ្យឯកសារចាំបាច់(ឧ។ប្រកាសពន្ធ)។ នេះច្បាប់ការងារ។ អ្នកជំនាញនឹងឆ្លើយសំណួរណាទាក់ទងទៅការបកស្រាយនិងកម្មវិធីនៃអត្ថបទនៃកូដនិងផ្សេងទៀតបទដ្ឋាននិងច្បាប់អំពើ(ជ្រើសរើស,បណ្តេញ,វិស្សមកាល,ល)។ ព្រហ្មនិងព្រហ្មទណ្ឌ-នីតិច្បាប់។ផ្នែកមួយនៃការស្មុគស្មាញបំផុតតំបន់នៃច្បាប់នេះ,ដូច្នេះដំបូន្មានលើបញ្ហាទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តការចេញភាគច្រើនជួបប្រទះមេធាវី។ លើសពីនេះទៅប្រឹក្សា,ពួកគេនឹងជួយដើម្បីធ្វើឱ្យថ្លែងការណ៍នៃការអះអាងនៅក្នុងរឹងនិងស្ថាប័នតុលាការ។

 

រ៉ាប់រងនិងដឹកជញ្ជូនច្បាប់។ យឺតគឺជាផ្នែកមួយនៃភាគច្រើនស្វែងរកបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់តំបន់នៃច្បាប់។ បទពិសោមេធាវីនឹងឆ្លើយសំណួរណាទាក់ទងការប្រើប្រាស់រថយន្ត,ធានារ៉ាប់និងការទទួលខុសម្រាប់ការរំលោភនៃការពាក់ព័ន្ធអត្ថបទនៃច្បាប់។ លំនៅដ្ឋានច្បាប់។ ការពិចារណានៃប្រធានបទ,បញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងទៅការទិញ,លក់,ប្តូរប្រាក់,ការបរិច្ចាចលនទ្រព្យ,ក៏ដូចជាបញ្ហាណាមួយទាក់ទងទៅនេះ។